hah

Biuro rachunkowe HAH

Added by timessquare

0 reviews

Listed in Biznes

Contact Listing Owner

Contact the Listing Owner

To inquire about this listing, complete the form below to send a message to the listing owner.


Opodatkowanie na zasadach ryczałtu ewidencjonowanego

Przedsiębiorca wybierając opodatkowanie na zasadach ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych, podobnie jak przy karcie podatkowej, nie ma obowiązku księgowania kosztów działalności. Jednak jak chodzi o przychody to już istnieje obowiązek prowadzenia ewidencji przychodów. W takiej ewidencji dokonywane są zapisy osiąganych przez przedsiębiorcę przychodów z działalności gospodarczej. Powinny one być rozbite na stawki podatku ryczałtowego.

Kwotę podatku obliczoną za zasadach ryczałtu ewidencjonowanego należy wpłacić do urzędu skarbowego w terminie do 20-go dnia miesiąca.

Możliwość rozliczania się z podatku dochodowego w formie zryczałtowanej nie jest dostępna dla każdego przedsiębiorcy. Mogą z niej skorzystać jedynie ci, którzy rozpoczynają działalność gospodarczą lub ją kontynuują ale w roku poprzednim nie przekroczyli limitu przychodów w wysokości 150 000 euro. Przekroczenie limitu powoduje automatyczne przejście na zasady ogólne. Następuje to w miesiącu następującym po miesiącu, w którym limit został przekroczony.

W obecnej chwili obowiązują następujące e stawki podatku ryczałtowego od osiąganych przychodów:

  • 3,0 % – mająca zastosowanie w działalności usługowej w zakresie handlu oraz działalności gastronomicznej (ale już nie dla handlu napojami o zawartości powyżej 1,5% alkoholu);

  • 5,5 % – mająca zastosowanie w działalności wytwórczej i budowlanej;

  • 8,5 % – mająca zastosowanie w działalności usługowej, np. w przypadku najmu, podnajmu, dzierżawy- z ograniczeniem do kwoty 4 000 euro;

  • 17 % mająca zastosowanie w działalności polegającej na świadczeniu usług niematerialnych jak wynajem samochodów osobowych, hoteli;

  • 20 % mająca zastosowanie w przypadku działalności w wolnych zawodach.

Nie wszystkie rodzaje działalności mogą być opodatkowane według ryczałtu. Nie można zapłacić podatku zryczałtowanego od przychodów osiągniętych z:

  • działalności pośrednictwa finansowego,

  • działalności usług architektonicznych i inżynierskich,

  • działalności usług reklamowych oraz wykonywania fotografii reklamowych,

  • działalności usług detektywistycznych i ochroniarskich.

W przypadku ryczałtu, jak powiedzieli nam http://www.hah.pl/ – obliczony podatek od przychodów obniża się o zapłacone składki na ubezpieczenie zdrowotne w wysokości 7,5% podstawy wymiaru tej składki.

Add Your Review

Please login or register to add your review.

TimesSquare.pl wyszukiwarka firm.
Przejdź do paska narzędzi